www.psychologickeporadenstvi.czIndividuální nabídka | Nabídka pro firmy | Ceník služeb

 

PhDr. Zuzana Žárská

PhDr. Zuzana Žárská

Kontakt:
Privátní psychologická poradna Chomutov
Tel. objednání - 777 95 94 95
E-mail: info@psychologickeporadenstvi.cz

Služby nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou a jsou poskytovány za přímou úhradu !

Ceník služeb pro individuální zájemce

Poradenská činnost:
 • Jednorázová konzultace (za každých 45 min.)
 • Terapeutická konzultace s prvovyšetřením (do 60 min.)
 • Terapeutická sezení po první návštěvě (za každých 45 min.)
 • Terapeutické techniky (hypnóza, relax. metody)
  • jedno sezení
  • ucelený cyklus 6 sezení

 • Manželské poradenství:
  • první konzultace (za každých 45 min./os.)
  • další terapeutické sezení (za každých 45 min./pár)
600,- Kč
900,- Kč
600,- Kč

800,- Kč
3.600,- Kč


600,- Kč
800,- Kč
Diagnostická činnost:
 • Vyšetření intelektu (základní)
 • Cílené psychologické vyšetření (osobnost, výkonnost apod.)
 • Komplexní psychologické vyšetření
 • Odborný psychologický posudek pro org., firmy aj.
 • Psychologické odborné vyšetření cíleně zaměřené
 • Vystavení odborné zprávy, posudku aj.
550,- Kč
1.000,- Kč
1.600,- Kč
2.200,- Kč
2.500,- Kč
300 - 1.000,- KčCeník služeb pro firmy a organizace

 • Vyšetření intelektu (čas. rozmezí: 1 hod.)
 • Vyšetření cíleně orientované a rozbor struktury osobnosti,
  intelektu (čas. rozmezí: 1,5 – 3,5 hod.)
 • Posouzení pracovní schopnosti, orientované obecně
  (čas. rozmezí: 1 – 1,5 hod.)
 • Posouzení schopností, intelektu, rozbor osobnosti se spec. zaměřením na výkon určité funkce, profese apod. (čas. rozmezí: 2 – 5 hod.)
 • Vystavení odborné zprávy, posudku aj.
 • Expresní vyhodnocení vyšetření (do 24 hod.)
700,- Kč

2.500,- Kč

1.700,- Kč


2.500 - 4.200,- Kč
300 - 1.000,- Kč
+ 50% zákl. ceny
Všechna vyšetření jsou založena na administraci:
 • Základní psychologické testové baterie
 • Verbálním psychologickém vyšetření přímého individuálního kontaktu
 • Cíleném testovém vyšetření
 • Anamnestickém vyšetření
 • Zpracování a vyhodnocení výsledků
 • Zpracování protokolu
Při větším počtu vyšetření možnost smluvních cen!

Výše uvedené ceny nezahrnují DPH ve výši 19%.