www.psychologickeporadenstvi.czIndividuální nabídka | Nabídka pro firmy | Ceník služeb

 

PhDr. Zuzana Žárská

PhDr. Zuzana Žárská

Kontakt:
Privátní psychologická poradna Chomutov
Tel. objednání - 777 95 94 95
E-mail: info@psychologickeporadenstvi.cz

Služby nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou a jsou poskytovány za přímou úhradu !

Speciální nabídka

Dopravně psychologická vyšetření řidičů


Individuální nabídka

Poradna je vedená klinickou psycholožkou PhDr. Zuzanou Žárskou, která má v oboru mnohaletou praxi.

Poradenství z oblasti:
  • zdravotní, lékařské: psychiatrická, neurologická, rehabilit. diag., fyzická a psychická problematika
  • rodinné a sociální: pro dospělé i děti
  • pracovní: profesionální orientace, pracovní výkonnost a schopnosti aj.
Služby pro firmy a instituce:
  • odborná vyšetření vhodnosti pracovního zařazení
  • posouzení pracovních předpokladů a perspektivity zaměstnance
  • pracovní psychologické posudky
Terapeutické léčebné techniky a metody
Přednášky a kurzy:
  • zajištění přednášek a organizace kurzů (dle objednávky)